Prosba o kontakt

Jeżeli chcesz, abyśmy się z Tobą skontaktowali, prosimy abyś wypełnił poniższy dokument

Twoje dane osobowe są wykorzystywane tylko przez naszą firmę,wyłącznie w celu promowania działań i usług firmy.Dane te nie są rozpowszechniane i są traktowane jako poufne. Dane są przetwarzane manualnie i/lub z wykorzystaniem systemów komputerowych przez uprawnione osoby z zachowaniem środkȯw bezpieczeństwa.Twoje dane są wykorzystywane szczególnie w naszym firmowym systemie jakościowym i statystycznym.