topbasso20-01 topbasso-01 topbasso-08 topbasso-02 topbasso-09 topbasso-03 topbasso-04 topbasso-05 topbasso-06 topbasso-07

top news

  • Również w tym roku, rajd Mille Miglia, historyczna i fascynująca impreza samochodowa, przejeżdża przez magiczny terytorium Włoch, z Brescia do Rzymu i z powrotem do Brescia, łącząc elementy sportowe,środowiskowe,historyczne i sztukę tak Pięknego Kraju.  W drugim dniu rajdu, wyjazd jest z Rimini o godz. 8.00, legendarne samochody przejadą także przez...
  • Zostało uznane za konieczne przeprowadzenie zmian, w oczekiwaniu na przygotowanie wspomnianego Dekretu Ministra Gospodarki i Finansów,przewidziane w art.2,podrozdział 2 bis cytowany w Dekrecie Prezydenta Republiki n. 917, z 1986, zmiana z podrozdziału 83, litera a), art. 1,cytujący przepis n.244,z 2007, lista państw zatwierdzonych przez Dekret Ministra Finansów z 4 maja...